środa, 2 kwietnia 2014

Projekt: pokój Grzesia/ Łóżko // Project: Gregory's room/ Bed

Jak obiecałam we wcześniejszym wpisie - poniżej zamieszczam zdjęcia z poszczególnych etapów prac. 

As I promissed at previous post - below I put pictures of the various stages of work.Jak tylko było już gdzie się bawić Grześ oczywiście organizował sobie plac zabaw w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami.

As soon as there was some space to play Gregory of course organized themself a playground in the intervals between the different stages of work.A oto skończony już projekt! Siatkę zamówiłam w Polsporcie na wymiar :) Całość pokryłam specjalną farbą matową z przeznaczeniem do zabawek drewnianych dla dzieci.

And here already finished project! Grid ordered in Polsport :) I covered in a special matt paint intended for wooden toys for children.
I jak? Efekt końcowy bardzo nam się podoba - Krzysiek zaczął nawet pomagać w pracach konstrukcyjnych a potem sam przejął pałeczkę w wykańczaniu.
Ale najważniejsze jest to, że Grzesiowi się podoba! Bawi się w nim cały czas, jeździ autkami, rysuje po tablicy, a od 30-ca Marca przespał trzy noce w swoim łóżeczku!!!
Cel osiągnięty!

And how? We really like The End result - Chris began even help in the design work and then he took over in finishing.
But the most important thing is that Gregory like it! He plays it all the time, rides cars, draws on the blackboard and since 30th of March he slept three nights in his own bed!!!
Target reached!